غذای روز

chef_box_5

سوپ چری

عوامل بسیار زیادی مانند نسبت بین خود اجزا (نور و سایه)، ارتباط با رنگ‌ها، روش توزیع عناصر نور و سایه که ترکیب‌بندی مشخص می‌کند

بقیه غذاها
chef_box_6

Oak fish a’la Pati

عوامل بسیار زیادی مانند نسبت بین خود اجزا (نور و سایه)، ارتباط با رنگ‌ها، روش توزیع عناصر نور و سایه که ترکیب‌بندی مشخص می‌کند

بقیه غذاها

احساس

سرآشپذ

V عوامل بسیار زیادی مانند نسبت بین خود اجزا (نور و سایه)، ارتباط با رنگ‌ها، روش توزیع عناصر نور و سایه که ترکیب‌بندی و کیفیت گویای نقاشی را مشخص می‌کندعوامل بسیار زیادی مانند نسبت بین خود اجزا (نور و سایه)، ارتباط با رنگ‌ها، روش توزیع عناصر نور و سایه که ترکیب‌بندی و کیفیت گویای نقاشی را مشخص می‌کند

  • ما بهترین غذاها را سرو می کنیم
  • همیشه تازه، غدای دریایی و خرچنگ
  • سرویس خوب و سریع
  • رضایت و گارانتی بازگشت پول
منوی ما را ببینید

آدرس ما

  • رستوران
    امریکا
    نیورلآن