آیا به اندازه کافی مهارت دارید؟ آی به اینکه در تیم ما فعالیت کنید علاقه دارید؟ اگر به اندازه کافی مهارت دارید اپلای کنید.

توسعه دهنده وب

تهران، ایران

آیا به اندازه کافی مهارت دارید؟ آی به اینکه در تیم ما فعالیت کنید علاقه دارید؟ اگر به اندازه کافی مهارت دارید اپلای کنید.آیا به اندازه کافی مهارت دارید؟ آی به اینکه در تیم ما فعالیت کنید علاقه دارید؟ اگر به اندازه کافی مهارت دارید اپلای کنید.

نیازها
 • آشنایی با فتوشاپ
 • اصول
 • تجارت الکترونیک
 • HTML5 & jQuery
 • مشتری یا کاربر
پیشنهادات ما
 • در صورت خرید اعتباری (استفاده از کد تخفیف یا ووچر) پس از نهایی شدن سبد
 • درخواست هرگونه تغییری را داشته باشد، ووچر یا
 • صورتی که به هردلیلی درخواست حذف کالایی
 • سقف تعیین شده
رزومه خود را برای ما ارسال کنیدnoreply@envato.com.

طراح سایت

شهرک غرب

آیا به اندازه کافی مهارت دارید؟ آی به اینکه در تیم ما فعالیت کنید علاقه دارید؟ اگر به اندازه کافی مهارت دارید اپلای کنید.آیا به اندازه کافی مهارت دارید؟ آی به اینکه در تیم ما فعالیت کنید علاقه دارید؟ اگر به اندازه کافی مهارت دارید اپلای کنید.

نیازها
 • آشنایی با فتوشاپ
 • اصول
 • تجارت الکترونیک
 • HTML5 & jQuery
 • مشتری یا کاربر
پیشنهادات ما
 • در صورت خرید اعتباری (استفاده از کد تخفیف یا ووچر) پس از نهایی شدن سبد
 • درخواست هرگونه تغییری را داشته باشد، ووچر یا
 • صورتی که به هردلیلی درخواست حذف کالایی
 • سقف تعیین شده
رزومه خود را برای ما ارسال کنیدnoreply@envato.com.

به ما بپیوندید و درگیر صدها پروژه شوید
برای بهترین برند نرم افزار کار کنید