خوش آمدید

طراحی به دو حوزهٔ کلی تقسیم می‌شود. یکی حوزهٔ drawing (رسم) است که شامل برداشت‌های شخصی,
طراحی به دو حوزهٔ کلی تقسیم می‌شود. یکی حوزهٔ .

ثبت دیدن شرایط

خدمات

طراحی به دو حوزهٔ کلی تقسیم می‌شود. یکی حوزهٔ drawing (رسم) است که شامل برداشت‌های شخصی لذت ببرید

 • پرواز هروزه
 • تاکسی ارزان
 • پارکینگ 24 ساعته
 • تماس بیدار شوید
 • بار کوچک

اتاق خود را رزرو کنید

یا تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد و دیگری حوزهٔ design (طراحی) است که شامل مراحل
ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح است

برنامه ماهیانه خود را انتخاب کنید

عنوان

 • شامل صبحانه
 • خدمات اتاق
 • تعداد کودک
 • ناهار/شام
 • پارکنیگ

بیسیک

290 ت/ 3 ساعته

 • بله
 • موجود
 • تا 4
 • بله

حرفه ای

500 ت/ ماهیانه

 • بله
 • موجود
 • تا 4
 • بله

ببینید

ترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح استترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح استترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح استترکیب عناصر بصری و فضا بر پایهٔ اصول طرح است