قوی و متناسب
باشید

از امروز

اولین تمرین خود را رایگان تجربه کنید

طراحی به دو حوزهٔ کلی تقسیم می‌شود. یکی حوزهٔ drawing (رسم) است که شامل برداشت‌های شخصی یا تجربه‌های آزاد طراح از موضوعات گوناگون با بیان مستقل و به روش‌های متنوع می‌باشد

ببینید تمرین چطور است

parallax background

قیمت های ما

1 ماه

29 تومان

 • استخررایگان
 • Canteen دارد
 • Towels رایگان
 • Waterرایگان
 • مربی شخصی دارد

3 ماهه

49 تومان

 • استخررایگان
 • Canteen دارد
 • Towels رایگان
 • Waterرایگان
 • مربی شخصی دارد

6 ماه

69 تومان

 • استخررایگان
 • Canteen دارد
 • Towels رایگان
 • Waterرایگان
 • مربی شخصی دارد

1 ساله

99 تومان

 • استخررایگان
 • Canteen دارد
 • Towels رایگان
 • Waterرایگان
 • مربی شخصی دارد

شماره ...

1452

ورزشکاران راضی

350

مساحت سالن

12

مدرس

7

روز هقته

روز سالم خود را شروع کنید

نقشی که فقط با خط رسم شود و سایه‌روشن یا لکه‌های رنگی نداشته باشد طرح خطی نامیده می‌شود.

عنوان

ساعت کاری

نقشی که فقط با خط رسم شود و سایه‌روشن یا لکه‌های رنگی نداشته باشد طرح خطی نامیده می‌شود.

 • 800 - 1600
 • 800 - 1500

با ما تماس بگیرید