بدون جدول کار می کند

14 کار مختلف

من سام هستم

طراحی یا به‌صورت یک اثر مستقل و یا به‌عنوان پیش طرحی برای اثر اصلی انجام می‌شود که در این صورت طرح مقدماتی نیز خوانده می‌شودطراحی یا به‌صورت یک اثر مستقل و یا به‌عنوان پیش طرحی برای اثر اصلی انجام می‌شود که در این صورت طرح مقدماتی نیز خوانده می‌شود

بهترین مهارت های من

  • Photoshop53%
  • Javascript / jQuery79%
  • HTML69%

  • CSS91%
  • JAVA39%
  • C++57%

179

وب سایت ها

117

فروشگاه آنلاین

1489

پروژه های دیگر

592

مشتریان راضی